malerei auf leinwand

1 o.T., 2015, Acryl auf Leinwand, 30x40 cm
2 o.T., 2015, Acryl auf Leinwand, 20x50 cm
3 (10 x 20cm)
o.T., 2020, Acryl auf Leinwand, 20 × 50 cm
5 Kreuzabnahme Christi, 2017, Acryl auf Leinwand, 20 × 50 cm
6 (20 x 50cm) 2017
7 o.T., 2016, Acryl auf Leinwand, 180 × 140 cm
8 o.T., 2014, Acryl auf Leinwand, 80 × 100 cm
9 o.T., 2017, Acryl auf Karton, 30 × 30 cm
10 o.T., 2019, Acryl auf Leinwand,
100 × 80 cm
11 (100 x 120cm) verkauft / sold
12 2017
13 2017
14 o.T., 2014, Acryl auf Leinwand, 20x30 cm
15 (24 x 30cm)
16 (24 x 30cm)
17 o.T., 2017, Acryl auf Leinwand, 60 × 80 cm
18 o.T., 2015, Acryl auf Leinwand, 40 × 50 cm
19 o.T., 2015, Acryl auf Leinwand, 40 × 50 cm
20 o.T., 2015, Acryl auf Leinwand, 40 × 50 cm
21 (50 x 70cm)
22 o.T., 2015, Acryl auf Leinwand, 50 × 70 cm
23 o.T., 2020, Acryl auf Leinwand,
50 × 70 cm
24 o.T., 2014, Acryl auf Leinwand, 60 × 80 cm
25 o.T., 2016, Acryl auf Leinwand, 250 × 180 cm
26 o.T., 2015, Acryl auf Leinwand, 30 × 40 cm
27 o.T., 2014, Acryl auf Leinwand, 140 × 100 cm
28 o.T., 2020, Acryl auf Leinwand,
60 × 80 cm